Nowy Wymiar Polityki - Radar Polityczny

Web 2.0 stworzyło szerokie możliwości partycypowania obywateli w polityce. Przeciętny obywatel już nie tylko biernie odbiera treści przekazywane mu przez media i polityków, ale chętnie wchodzi z nimi oraz z innymi odbiorcami w wirtualny dialog. Media społecznościowe stają się nieodłącznym elementem repertuaru komunikacyjnego polityków a tworzone narzędzia do ich stałego monitoringu otwierają nowe perspektywy badawcze.
Nawiązanie współpracy między BrandON Media a Zakładem Socjologii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) ma na celu przeprowadzenie serii badań, na bazie których powstanie Radar Polityczny służący do monitoringu i analizy działań polityków oraz ich odbioru w Social Media.

Obecnie trudno sobie wyobrazić partię polityczną lub kandydata w wyborach, którzy nie korzystaliby w trakcie kampanii wyborczej z serwisów społecznościowych takich jak Facebook, czy Twitter. Dzięki postępowi technologicznemu dostęp do tych serwisów jest coraz powszechniejszy. Dla przeciętnych obywateli stanowią one dodatkowe źródła informacji prezentowanej przez polityków jak i innych użytkowników. Oferują również przestrzeń do wyrażenia swoich własnych przekonań oraz możliwość wejścia w autentyczny, demokratyczny dialog, gdzie każdy głos jest „słyszalny” i liczy się tak samo. Od początku istnienia serwisów społecznościowych zauważyć można rosnące zaangażowanie i zwiększającą się rolę, jaką internauci odgrywają w wydarzeniach politycznych. Można przypuszczać, że z czasem te zjawiska będą się tylko nasilać.

Współpraca między BrandON Media a Zakładem Socjologii Polityki w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie rozpoczęła się w kwietniu 2015 r. BrandON Media jako firma specjalizująca się w monitorowaniu mediów elektronicznych dostarcza niezbędnych rozwiązań technologicznych umożliwiających pobieranie danych i ich opracowanie. Zapewnia również wsparcie w zakresie ich analizy i interpretacji. Zakład Socjologii Polityki dokonuje analizy danych i ich interpretacji w świetle aktualnych teorii społecznych i z zastosowaniem najnowszych podejść metodologicznych.

„Jesteśmy przekonani, że współpraca ze środowiskiem naukowym to jedyny słuszny kierunek, przy którym możliwe będzie zbadanie nowego zagadnienia jakiem jest wpływ Social Media na wyniki wyborcze. Już wstępne analizy wykonane we współpracy z dr Grzybowską-Walecką oraz dr Matuszewskim pokazały jaki potencjał mają te badania" - mówi Marcin Gromke, Prezes Zarządu BrandON Media. „Celem naszego badania jest odkrywanie prawidłowości stojących za olbrzymim zbiorem danych empirycznych pochodzących z mediów społecznościowych. Wierzymy, że ścisłe połączenie refleksji teoretycznej z nowoczesnymi metodami analizowania danych ilościowych i jakościowych doprowadzi do stworzenia narzędzia, które będzie dość precyzyjnie odwzorowywać nastroje społeczne” mówi dr Paweł Matuszewski, kierownik Zakładu Socjologii Polityki w IP UKSW. „Już na podstawie wstępnych badań możemy stwierdzić, że to, co dotychczas uważało się za przyszłość kampanii wyborczych stało się ich teraźniejszością. Media społecznościowe są niezbędnym narzędziem komunikacji polityków z wyborcami, bez których współczesne kampanie polityczne nie mogą już funkcjonować” dodaje dr Katarzyna Grzybowska-Walecka.

Sam projekt również wpisuje się w realia współczesnego cyfrowego świata, dlatego też wyniki wszystkich analiz będą publikowane w oparciu o otwarty dostęp m.in. na stronie WWW poświęconej projektowi www.radar-polityczny.pl.


UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku. Aktualnie kształci się w nim ponad 16 000 studentów i doktorantów na 35 kierunkach studiów. Aktualnie UKSW znajduje się w pierwszej trójce najchętniej wybieranych uniwersytetów przez kandydatów na studia. Uczelnia stale poszerza swoją ofertę edukacyjną i jednocześnie stawia na rozwój innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Instytut Politologii prowadzi między innymi studia magisterskie na specjalności Marketing polityczny i socjologia polityki. Autorski program studiów oferuje studentom zajęcia warsztatowe z zakresu marketingu politycznego, komunikowania i analizy danych. Naszym celem jest wyposażenie absolwentów w kompetencje niezbędne do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy.

BrandON Media

Brandon Media jest firmą skoncentrowaną na dostarczaniu usług monitorowania mediów elektronicznych (w tym społecznościowych), rozwiązań do eksploracji danych i analiz dla średnich i dużych firm. Ich usługi opierają się o autorską platformę oprogramowania do zbierania i analizy danych społecznościowych. Tworzą szeroki wachlarz produktów do zastosowań ogólnych, jak również szereg bardzo konkretnych np. dla klientów z branży motoryzacyjnej. BrandON Media pracuje nad swoimi Rozwiązaniami Monitorowania Mediów od roku 2010-tego, kiedy to założony został pierwszy oddział firmy w Gdańsku. Od roku 2012-stego, Brandon Media jest również obecna na rynku niemieckim z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.