Zachowania Polityczne Internautów

Web 2.0 stworzyło szerokie możliwości partycypowania obywateli w polityce. Przeciętny obywatel już nie tylko biernie odbiera treści przekazywane mu przez media i polityków, ale chętnie wchodzi z nimi oraz z innymi odbiorcami w wirtualny dialog. Media społecznościowe stają się nieodłącznym elementem repertuaru komunikacyjnego polityków a tworzone narzędzia do ich stałego monitoringu otwierają nowe perspektywy badawcze.

Projekt - wstępne założenia

Podstawowym celem badań jest poznanie i interpretacja zachowań politycznych internautów. Web 2.0 stworzyło szerokie możliwości partycypowania obywateli w polityce. Przeciętny obywatel już nie tylko biernie odbiera treści, które są mu przekazywane przez media i polityków, ale także może na nie reagować i dostarczać nadawcy informacji zwrotnej: dawać wyraz aprobaty, przekazywać informację dalej, komentować ją, wchodzić w interakcje zarówno z nadawcą jak i innymi odbiorcami. Potencjał Internetu w coraz większym stopniu jest dostrzegany i wykorzystywany przez polityków. Obecnie trudno sobie wyobrazić partię polityczną lub kandydata w wyborach, którzy nie korzystaliby w trakcie kampanii wyborczej z serwisów społecznościowych takich jak Facebook, czy Twitter. Dzięki postępowi technologicznemu dostęp do tych serwisów jest coraz powszechniejszy. Dla przeciętnych obywateli stanowią one dodatkowe źródła informacji prezentowanej przez polityków jak i innych użytkowników. Oferują również przestrzeń do wyrażenia swoich własnych przekonań oraz możliwość wejścia w autentyczny, demokratyczny dialog, gdzie każdy głos jest „słyszalny” i liczy się tak samo.

Od początku istnienia serwisów społecznościowych zauważyć można rosnące zaangażowanie i zwiększającą się rolę, jaką internauci odgrywają w wydarzeniach politycznych. Można przypuszczać, że z czasem te zjawiska będą się tylko nasilać. Celem naszego badania jest odkrywanie prawidłowości stojących za olbrzymim zbiorem danych empirycznych pochodzących z mediów społecznościowych. Szukamy odpowiedzi na pytania dotyczące tego:

1. W jaki sposób aktorzy polityczni budują dialog z obywatelami? Które strategie są najskuteczniejsze?
2. Co najbardziej interesuje Internautów w polityce?
3. Jakie są ich poglądy polityczne?
4. Jakie motywy kierują Internautami w decyzjach wyborczych?
5. W jaki sposób aktywność w sieci przekłada się na rzeczywiste wyniki wyborów?

Jednocześnie sami pragniemy wpisywać się w realia współczesnego cyfrowego świata. Stąd wyniki wszystkich naszych analiz upubliczniamy w oparciu o otwarty dostęp.

Aktualności

Data: 14.06.2016

Rozpoczynamy publikację naszych raportów. Dowiecie się wszystkiego, co działo się w polityce i social media od ostatnich wyborów!
Zapraszamy do sekcji Raporty.


Data: 26.02.2016

26.02.2016 r. odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pt. „Wybory Polaków”, na której dr Paweł Matuszewski przedstawił referat poświęcony zachowaniom politycznym na Facebooku w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej.
Prezentację można obejrzeć tutaj.


Data: 04.01.2015

Miło nam poinformować, że nasza współpraca przyniosła już pierwsze efekty naukowe. W najnowszym numerze Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politykon” znajduje się artykuł dr. Pawła Matuszewskiego i dr Katarzyny Grzybowskiej-Waleckiej, pt. Co się podoba internautom w polityce? Facebook w kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku.
Zapraszamy do lektury!

Pobierz PDF
Data: 21.11.2015

Nasz zespół badawczy współorganizował konferencję pt. „Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie”, która odbyła się 19 listopada 2015 r. na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dr Katarzyna Grzybowska- Walecka wygłosiła referat na podstawie danych Radaru Politycznego pt. „Lubię to! na Facebooku. Co interesowało internautów na profilach kandydatów na prezydenta w 2015 r.”. Dr Paweł Matuszewski przedstawił swoje badania w referacie pt. „Wybory prezydenckie a poparcie dla partii politycznych. Analiza dynamiki zmian preferencji politycznych”.


Data: 26.09.2015

W dniach 22-24 września 2015 r. nasz zespół badawczy był obecny na III Kongresie Politologii w Krakowie. Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka oraz dr Paweł Matuszewski wspólnie wygłosili referat przygotowany na podstawie danych Radaru Politycznego pt. „Co się podoba internautom w polityce? Facebook w kampanii prezydenckiej 2015” . Oboje wzięli też udział w innych panelach wygłaszając referaty pt. „EU Profiler and euandi - enhancing mobilization in European Election. A step in making Europe more democratic?” (dr Grzybowska-Walecka), „'Sondażologia'. Czy warto wierzyć w wyniki badań przedwyborczych?” (dr Matuszewski), „Co się stało z Putinem? Teoremat Bayesa i podejście kognitywistyczne a teorie wyjaśniające 'zniknięcie' prezydenta Rosji w marcu 2015” (dr Matuszewski).

Zobacz prezentację [slideshare]Raporty

Raport: LIPIEC 2016

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

Podobnie jak w poprzednich miesiącach w lipcu najbardziej aktywne były fanpage’e ruchu Kukiz'15 oraz partii KORWiN, które zamieściły największą liczbę postów spośród wszystkich obserwowanych ugrupowań (277 i 266). Profile pozostałych partii publikowały ponad trzykrotnie mniej postów niż liderzy rankingu.

Pobierz PDF
Raport: CZERWIEC 2016

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

Czerwiec nie przyniósł znaczących zmian w rankingu najbardziej aktywnych fanpage’y partii politycznych. Zarówno Kukiz’15 jak i KORWiN nadal wyróżniają się pod względem liczby zamieszczanych postów (350 i 299). Strony pozostałych partii były znacznie mniej aktywne. Na przykład SLD zamieściło ponad trzykrotnie mniej postów w stosunku do Kukiz’15 a PSL czternaście razy mniej.

Pobierz PDF
Raport: MAJ 2016

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

Kolejny miesiąc najbardziej aktywne pozostają strony związane z partią KORWiN oraz fanpage’ami Kukiz’15 i Pawła Kukiza (po ponad 200 postów). Fanpage pozostałych partii wyróżniały się zdecydowanie rzadszą komunikacją z użytkownikami Facebooka: od 117 postów zamieszczonych na stronie SLD do jedynie 30 postów na stronie PSL.

Pobierz PDF
Raport: KWIECIEŃ 2016

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

W kwietniu nadal utrzymywała się przewaga partii KORWIN i Kukiz’15 pod względem liczby zamieszczanych postów (powyżej 200). Wyniki pozostałych partii były znacznie niższe: od 98 postów na fanpage’u SLD do 24 postów na profilu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pobierz PDF
Raport: MARZEC 2016

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

Niezmiennie od kilku miesięcy najbardziej aktywnymi ugrupowaniami były partia KORWiN i Kukiz’15, publikując na swoich fanpage’ach po ponad 200 postów (KORWiN prawie 300). Wyniki pozostałych obserwowanych partii są znacznie niższe i wahają się od 34 do 70 postów.

Pobierz PDF
Raport: LUTY 2016

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

W lutym 2016 r. po raz kolejny wśród najbardziej aktywnych ugrupowań politycznych znalazło się Kukiz’15 i partia KORWiN, które opublikowały po ponad 200 postów. Kolejne partie nie przekroczyły pułapu 100 wpisów. Prawo i Sprawiedliwość oraz premier Beata Szydło opublikowali prawie tyle samo postów (78) co łącznie Nowoczesna, Ryszard Petru i Platforma Obywatelska (82).

Pobierz PDF
Raport: STYCZEŃ 2016

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

W styczniu 2016 r. najbardziej aktywnym ugrupowaniem politycznym było Kukiz’15, które opublikowało na swoich fanpage’ach blisko 250 postów na swoich fanpage’ach. Podobne wyniki miały jeszcze tylko partia KORWiN (242 posty) i SLD (189 postów). Zarówno PO, PSL, Nowoczesna jak i PiS znacznie rzadziej komunikowały się z użytkownikami Facebooka i opublikowały od 48 do 61 postów. W pozostałych przypadkach różnice są na tyle małe, że nie można mówić o jakichś istotnych zmianach w częstotliwości komunikacji.

Pobierz PDF
Raport: GRUDZIEŃ 2015

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

W grudniu 2015 r. najwięcej postów opublikowano na fanpage’u Kukiz’15 i partii KORWiN. Prawo i Sprawiedliwość uplasowało się na czwartej pozycji a najbardziej aktywną partią opozycyjną było drugi raz z rzędu PSL (miejsce piąte). Warto zwrócić uwagę na bardzo duże dysproporcje w częstości kontaktów z użytkownikami Facebooka. Dwie pierwsze partie opublikowały ponad 200 postów, podczas gdy PiS 71, a Nowoczesna i Platforma Obywatelska po 56.

Pobierz PDF
Raport: LISTOPAD 2015

Partie polityczne i ich sympatycy na Facebook’u

W listopadzie 2015 r. najwięcej postów opublikowano na fanpage’u partii Korwin oraz Prawa i Sprawiedliwości. Dla porównania PO i Nowoczesna opublikowała kilkakrotnie mniej postów niż partia Jarosława Kaczyńskiego. Biorąc zatem pod uwagę jedynie oficjalne fanpage’e ugrupowań politycznych można zauważyć wyraźnie niższe zaangażowanie w mediach społecznościowych partii uważanych za główną opozycję w stosunku do PiS-u.

Pobierz PDF


Zespół

Współpraca między BrandON Media a Zakładem Socjologii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczęła się w kwietniu 2015 r. BrandON Media jako firma specjalizująca się w monitorowaniu mediów elektronicznych dostarcza niezbędnych rozwiązań technologicznych umożliwiających pobieranie danych i ich opracowanie. Zapewnia również wsparcie w zakresie ich analizy i interpretacji. Zakład Socjologii Polityki dokonuje analizy danych i ich interpretacji w świetle aktualnych teorii społecznych i z zastosowaniem najnowszych podejść metodologicznych.

Paweł Matuszewski – doktor socjologii (Collegium Civitas w Warszawie), statystyk, analityk danych i trener. Od 2011 r. adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a od 2014 r. kierownik Zakładu Socjologii Polityki w tymże instytucie. Specjalizuje się w socjologii polityki i metodologii badań społecznych. Brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych o charakterze naukowym i komercyjnym, m.in. dla firm doradczych, instytucji badawczych, instytucji naukowych, przedsiębiorstw, związków zawodowych i partii politycznych. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Politologia”, „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka” oraz „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego”. Sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Katarzyna Grzybowska-Walecka - politolog, doktor nauk społecznych i politycznych (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji). Studiowała w Warszawie, Florencji i Oxfordzie. Stypendystka Chevening Scholarship w St Antony’s College Uniwersytetu w Oxfordzie. Pracowała dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz dla Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Od 2012 adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodowymi w zakresie kampanii politycznych i wyborczych. Brała udział w projektach dotyczących demokratyzacji, promocji demokracji i współpracy partii politycznych. Była członkiem polskiego zespołu  w międzynarodowych projektach nawigatorów wyborczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego: EUprofiler i euandi. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma “Politologia”. 

Brandon Media - jest firmą składającą się zespołu inżynierów i biznesmenów skoncentrowanych na dostarczaniu usług monitorowania mediów elektronicznych (w tym społecznościowych), rozwiązań do eksploracji danych i analiz dla średnich i dużych firm. Ich usługi opierają się o autorską platformę oprogramowania do zbierania i analizy danych społecznościowych. Tworzą szeroki wachlarz produktów do zastosowań ogólnych, jak również szereg bardzo konkretnych np. dla klientów z branży motoryzacyjnej. BrandON Media pracuje nad swoimi Rozwiązaniami Monitorowania Mediów od roku 2010-tego, kiedy to założony został pierwszy oddział firmy w Gdańsku. Od roku 2012-stego, Brandon Media jest również obecna na rynku niemieckim z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Kontakt

Jesteśmy otwarci na współpracę z zakresu Monitoringu Partii Politycznych, Marketingu Politycznego oraz doradztwa. Jesteśmy gotowi tworzyć w tym zakresie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe dane kontaktowe, pod którymi jesteśmy dostępni.